Corona

Coronavirus

BSO dicht van 20 december t/m 7 januari.

Ten gevolge van de aangekondigde harde lockdown per 19 december heeft de regering besloten om onder andere de basisscholen en de BSO's te sluiten om de overdracht van het coronavirus te vertragen en de besmettingskans te verminderen. We zijn alleen open voor noodopvang (voor- en naschools) voor ouders werkzaam binnen de cruciale beroepen of kinderen in een kwetsbare positie. BSO wordt nu dus wel vergoed door de overheid, in tegenstelling tot eerdere berichten. Laat dus gewoon je bso opvangmomenten staan in bitcare en geef buiten bitcare om (via mail of whats app) je noodopvangmomenten aan ons door. De noodopvangmomenten worden niet in rekening gebracht, alleen alle reguliere opvang die al in bitcare staat dus wel. Ouders krijgen dit geld weer terug via de kinderopvangtoeslag.

Het KDV blijft gewoon open. Maar onze vraag uit het eerdere bericht blijft staan, of jullie je kinderen zo weinig mogelijk willen brengen, m.n. om de pedagogisch medewerkers te ontzien.

Verkouden, wat nu?
Het is een lastig vraagstuk voor iedereen. Om verantwoord te kunnen beslissen of uw kind wel of niet naar de opvang mag komen met milde klachten, kunt u gebruikmaken van de nieuwste beslisboom (geldig per 24 december 2021), gemaakt door de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland, op basis van de richtlijnen van het RIVM. Zodra de beslisboom een vernieuwde versie krijgt, zullen wij deze hier ook plaatsen. Zijn er vragen, neem gerust contact op. Samen kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Beslisboom voor kinderen van nul jaar t/m groep 8

Regels die wij op Wollewaps hanteren in verband met de hygiëne en veiligheid:
- We houden ons aan alle regels en richtlijnen van het RIVM en de GGD.
- Bij het halen en brengen van de kinderen blijven de ouders in principe buiten, behalve bij de babydreumesgroepen. In de deuropeningen hangen plexiglasplaten waar de ouders achter kunnen blijven staan en de kinderen onderdoor kunnen. 
- Zodra de kinderen van buiten naar binnen komen laten we ze handen wassen, net als voor eetmomenten en na toiletbezoek.
- Iedereen wast zijn handen in het gebouw met antibacteriële zeep en droogt ze af met papieren wegwerphanddoekjes.
- We ventileren meerdere malen per dag door de deuren en ramen tegen elkaar open te zetten als de kinderen buiten zijn. Zo verzorgen we een gunstig klimaat wanneer iedereen weer binnen is.
- We dragen in het gebouw binnenschoenen om staatvuil buiten de deur te houden.

Op deze manier blijven we op een zo veilig mogelijke manier opvang realiseren!