Actueel

Belangrijk bericht voor ouders zonder kinderopvangtoeslag of bijdrage van gemeente.

1 oktober t/m 1 december 2022: Tegemoetkoming aanvragen bij SVB voor derde coronasluiting buitenschoolse opvang (21 december 2021 t/m 9 januari 2022)

Maakt u gebruik van buitenschoolse opvang (bso)? Krijgt u daarvoor geen kinderopvangtoeslag of een bijdrage van de gemeente? En heeft u uw rekeningen van de bso tijdens de coronasluiting van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 volledig doorbetaald? Dan kunt u vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022 bij de SVB de tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO) aanvragen.

Vanaf 1 oktober kunt u op website van de SVB in Mijn SVB de tegemoetkoming aanvragen. U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor de rekeningen die u betaalde voor de bso tijdens de derde sluitingsperiode van de bso van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022. Bij de aanvraag levert u de betaalde rekeningen van de bso aan en een Verklaring kinderopvang, die u moet laten ondertekenen door de BSO. Deze verklaring is vanaf 1 september op de website van de SVB te vinden. De SVB besluit binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag over de tegemoetkoming. Daarna krijgt u deze uitbetaald als u aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie over de aanvraag vindt u op de site van SVB.

U heeft geen recht op een TTKZO-tegemoetkoming:

  • voor uren bso waarvoor een gemeentelijke financiering bestaat (SMI),
  • voor uren bso in het kader van noodopvang,
  • als u over de periode van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 recht heeft (gehad) op een tegemoetkoming voor ouders met kinderopvangtoeslag (TTKO).

Meer informatie over de verschillende tegemoetkomingsregelingen voor de kinderopvang, vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Klik hier voor de route >