Visie

Onze visie op de ontwikkeling van de kinderen

Het is kind-eigen om te willen ontwikkelen. Ieder kind doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, afhankelijk van het karakter en de invloeden van de omgeving. Voor het optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien is een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving nodig. Onze pedagogisch medewerkers spelen hierbij een belangrijke rol, zij zorgen ervoor dat de kinderen zich bij ons thuis voelen en dat hen een uitdagende omgeving wordt aangeboden.

Een tweede thuis

De opvang is een tweede thuis voor kinderen en die moet veilig en vertrouwd zijn. Alleen vanuit veiligheid en vertrouwen kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en opgroeien tot evenwichtige en zelfstandige mensen. Wij vinden het belangrijk dat de relatie tussen pedagogisch medewerksters en kinderen vertrouwd is en dat zij de basis van emotionele veiligheid zijn.

De piramide van Maslow

Piramide.pngVolgens Maslow kan een mens zich alleen goed ontwikkelen als er voldaan wordt aan zijn basisbehoeften. Er zit een rangorde in deze behoeften. Pas als de honger gestild is, kijkt een baby geïnteresseerd om zich heen. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het de ruimte nemen om zich verder te ontwikkelen.

Wij geven in onze huiselijke ruimtes, gericht aandacht aan al deze behoeften. Daardoor krijgen kinderen de mogelijkheid om zichzelf te zijn, ervaringen op te doen en zich te ontwikkelen. De basisbehoeften zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wij streven ernaar om aan de basisbehoeften van een kind, voeding, slaap, aandacht en liefde, te voldoen. Het is belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Rust, regelmaat en reinheid zijn drie belangrijke kernwoorden in onze opvang. Een kind moet bekend zijn met de plaats en de manier van opvang.

Bij Wollewaps wordt gestimuleerd om met andere kinderen te spelen, zodat hun eigen leefwereld geleidelijk wordt uitgebreid. Als een kind eraan toe is om samen te spelen dan zullen we activiteiten aanbieden die je met z’n tweeën moet uitvoeren, eventueel onder begeleiding van de groepsleidster. Als de begeleiding niet meer nodig is kunnen we groepsactiviteiten gaan organiseren. Op deze manier leren kinderen met elkaar omgaan, rekening met elkaar te houden en te geven en te nemen.

We leren de kinderen emoties te uiten: aan verdriet wordt ruimte gegeven. Het leren omgaan met emoties kan juist ontspannend en verlichtend werken, waardoor het kind beter gaat functioneren en dus ook beter kan gaan leren en ontwikkelen.