Over ons

Welkom bij kindercentrum Wollewaps!

Samen met ons team van divers en goed geschoolde pedagogisch medewerkers doen wij er alles aan om een plek te verwezenlijken waar ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en ontplooien en waar ze zich bovenal veilig voelen. Wanneer een kind zich veilig voelt komt het tot spel en komt het tot ontwikkeling.

We willen met de inrichting van de ruimtes en met ons handelen een huiselijke en gezellige plek creëren waar kinderen het fijn vinden om te verblijven en waaraan je als ouders en verzorgers je kind met een gerust hart kunt toevertrouwen.

De naam Wollewaps wordt in de omgangstaal gegeven aan een lieve, dikke, zachte poes. Meestal zijn wollewapsen grote gezellige lapjeskatten. Een kat die zich, spinnend en genietend overgeeft aan de koestering van het gezin. Een kat waar iedereen van houdt, ook al is zij weleens ondeugend en die al haar gezelligheid uitstraalt naar de mensen om haar heen. En zo willen wij het graag hebben voor de kinderen die bij ons komen.

Wollewaps is: ‘Een centrum met hart voor kinderen’.

Namens team Wollewaps:
Margerita Kaandorp
Josefien de Vries

Wie zijn wij?

We verzorgen een gezellige en huiselijke opvang waarin kinderen zich gemakkelijk thuis en vertrouwd voelen. Een opvang waarin kinderen leren oog te hebben voor elkaar en voor hun omgeving.
Naast de kinderen willen we er zijn voor de ouders, kijken waar de behoeftes rondom opvang liggen en waarin wij kunnen voorzien. 

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt op onze opvang. Wij kijken altijd hoe we bij zijn of haar mogelijkheden en behoeften kunnen aansluiten.  Een kind moet de opvang positief ervaren en de opvang moet in het belang zijn van het kind.  In ons kindercentrum bieden wij kinderen mogelijkheden om allerlei ervaringen op te doen, om zelf problemen op te lossen. Kinderen mogen bij ons ook leren door te proberen, wij willen hen laten ervaren dat het niet erg is als iets niet meteen lukt. Doordat kinderen ervaren dat zij zelf dingen kunnen en mogen, krijgen zij een positief gevoel van eigenwaarde. We geven hen verantwoordelijkheden die bij hen en bij hun belevingswereld en mogelijkheden passen.

Respect voor individuele verschillen in persoonlijkheid, tussen jongens en meisjes, mogelijkheden en beperkingen en sociale en culturele verschillen vinden wij belangrijk. Wij helpen kinderen elkaar te begrijpen en te respecteren. Ieder kind mag zich welkom voelen.