Samen met ouders

Samenwerking met ouders/verzorgers

Om de basisdoelen op een goede manier in te kunnen vullen, vinden wij het belangrijk om samen te werken met ouders. Ouders zijn eerstverantwoordelijken als het gaat om de opvoeding van hun kinderen. Wij delen als professionele organisatie de opvoedingstaak met ouders. Kinderen zijn erbij gebaat wanneer de pedagogisch medewerkers en de ouders als ‘natuurlijke’ partners met elkaar optrekken.

Wij hechten veel waarde aan een goed contact met de ouders. Daarom willen we graag de ouders inlichten over hoe het kind ontwikkelt en hoe we samen tot een betere ontwikkeling kunnen komen. Informeren van de ouders bij het ophalen van hun kind, maar ook geplande gesprekken door het jaar heen vinden wij belangrijk. Het gaat ons om het welzijn van het kind en we zullen er alles aan doen om een goede ontwikkeling voor het kind mogelijk te maken met dat wat binnen ons bereik ligt. De ouders zijn op de hoogte in welke stamgroep hun kind zit. Uiteraard is het ook mogelijk dat ouders een gesprek aanvragen. De ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief worden ze op de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen binnen Wollewaps.

Oudercommissie

Er is een oudercommissie aanwezig. Een oudercommissie houdt zich bezig met een diversiteit aan taken, die kunnen variëren van inhoudelijk meedenken over het beleid tot uitvoering van feesten en activiteiten. De oudercommissie houdt zich niet bezig met de individuele kinderen maar met het totaal van Wollewaps. De oudercommissie vinden wij een belangrijke partij in het onze opvang. Wil je contact opnemen met de oudercommissie dan kun je een bericht sturen naar oudercommissiewollewaps@yahoo.com.